det365手机版

医疗纠纷的处理途径和程序
编辑日期:2011/7/25  编辑者:admin    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]
国家对医疗纠纷有三种法定的解决途径:
一、协商解决,即医方与患方选择相互协商解决。
医方与患方在平等自愿的基础上,对所发生的纠纷进行友好协商,并在平等自愿的基础上达成解决协议,签署协议书。
二、行政申诉、复议与行政诉讼解决
其程序为:医方或患方向医方的主管部门卫生局提出申诉,由卫生局主持解决,卫生局可以主持调解;也可以依据医患双方的申请、要求,委托医学会进行医疗事故鉴定,再依据医疗事故鉴定结果,对医疗事故进行解决。
三、民事诉讼
其程序为:医方或患方向当地法院提出诉讼申请,由法院组织安排司法鉴定或医疗事故鉴定,并依据鉴定结论,依法做出民事判决。
 
 
                                   det365手机版
                                          2011-7-23
 
det365手机版-det365登录网站